Üdvözöljük
  Szilsárkány község honlapján!
Polgármesteri köszöntő
Szilsárkány története
Önkormányzati rendeletek
Kezdőlap
Intézmények
Hirdetmények
Egészségügyi ellátás
Látnivalók
Vendéglátó helyek
Rendezvények
Civil szervezetek
Vállalkozások
Klubok, szakkörök
Elérhetőségünk
Vendégkönyv
Fotógalériák
Partneroldalak

Rábaközi Televizió Csorna

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

In memoriam
Wass Albert

Molnár Kft
Időjárás
Hőtérkép
Forrás: www.idokep.hu


   
      NevezetessĂ©gek

Kiss Ferenc élete és munkássága
Kiss Ferenc erdõmérnök, - a „szegedi erdõk atyja” - 1860. április 24-én született Szilsárkányban, a fotón látható szalmatetõs parasztházban. Szülei – vállalva az anyagi nehézségeket – a soproni evangélikus líceumba íratták a szorgalmas diákot. 1878-ban, az érettségi után a híres selmecbányai Erdészeti Akadémiára jelentkezett, ösztöndíjas tanulóként segítette szüleit és öccse taníttatását. 1885-ben megalakuló Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja volt, ebben az idõben kérte fel Bedõ Albert országos fõerdõmester a Szeged környéki erdõk fejlesztési tervének elkészítésére. Élete és munkássága ettõl kezdõdõen szorosan összekapcsolódott az alföldi homokterületek erdõsítésével, a futóhomok terjedésének megállításával. Úttörõ jelentõségû megállapítása volt, hogy a talajokat a rajtuk termõ õsnövényzet feltárásával szükséges minõsíteni, mert ez adhat fontos támpontot az ültetendõ fafajok megválasztásában. Az 1923-ban, Kaán Károly földmûvelési államtitkár nevéhez fûzõdõ alföldfásítási törvény megalkotásában Kiss Ferenc munkássága óriási szerepet játszott. Megfigyeléseivel a homoki erdõterületekre vonatkozó erdészeti tudományt gazdagította. Móra Ferenc így ír igaz barátjáról, Kiss Ferencrõl a Szegedi Naplóban: „Kiss Ferenc az én szememben nem e világból való ember. Õbenne a fák lelke él, amelyeknek ura és királya õ, ha minden király úgy szeretné alattvalóit, mint õ, de soha nem volna háború a világon. A szilfa neki adta a keménységet, a nyírfa a lágyságát, méltósága a tölgyé, derült nyugalma a juharé, szelíd, magyar bánata az akácé. Az egész ember termõ élete olyan, mint az almafáé a napsütötte tisztáson. És az a csudálatos, hogy nemcsak a bogarak vannak jóba Kiss Ferkóval, hanem az emberek is. A jóságnak olyan atmoszférája árad belõle, hogy az ember maga is jobbnak érzi magát, ha vele van. Ez a szürkefejû ember azzal játszotta végig az életét, hogy erdõket ültetett a homokba, s arca verejtékével kertet csinált a sívó kopárból. Milyen nagy költõ az ember, aki ilyen szépet tudott álmodni és milyen boldog lehet az a költõ, akit túlélnek az álmai.”
Kiss Ferencet 1939-ben a Szegedi Tudományegyetem díszdoktorává fogadta, róla nevezték el a szegedi erdészeti szakközépiskolát. Szülõfalujában halálának 25. évfordulóján az Országos Erdészeti Egyesület márvány emléktáblát helyezett a hajdani szilsárkányi elemi iskola épületére.
Kiss Ferenc emlékpark
Szülõháza körül csaknem 3 hektáros területen 150 fa-és cserjefajból álló emlékparkot telepítettek az erdõmérnök tiszteletére, az 1980-as évek elején. Napjainkra az állomány egy jelentõs része elpusztult, és a helyi viszonyokra jellemzõ fafajok vették át helyüket. (dió, kõris) A kertben hazai és idegen honos fa-és cserjefajok, kertészeti ritkaságokat csodálhatunk meg. (Pl. kõrisek, juharok, kínai mézes fa, bükk, gyertyán, hársak, madárcseresznye, cserszömörce, boróka, szerb lucfenyõ, tengerparti fenyõ, jegenyefenyõ, hamisciprus, stb…) A táplálékban, fészkelõ – és búvóhelyekben gazdag kertben számos madárfaj talált otthonra. Fészkel egerészölyv, vörösbegy, ökörszem, dolmányos varjú, kerti geze, feketerigó, de hallhatjuk hangját harkályoknak, küllõknek, sárgarigónak, fülemülének. A mesterséges fészekodúkban kék-és széncinegék, légykapók leltek otthonra. A foltokban meghagyott természetes növényzet, (vadrózsás – kökényes - szedres bozót) gazdag rovarfauna alapja. Séta közben gyakran röppen fel fácán, és megbújnak a nyulak s õzek is a szederindák és rózsabokrok rejtekében. Célunk az egykori fa-és cserjegazdagság visszaállítása és bemutatása, a kert ismeretterjesztõ szerepének hangsúlyozása. Mesterséges odútelep kialakításával a madarak költésbiológiájának megfigyelésére szeretnénk lehetõséget teremteni az érdeklõdõ közönségnek. A fajok sokfélesége számos biológiai megfigyelésre ad lehetõséget, így kiváló terepe és helyszíne a környezeti nevelésnek. A Szülõi Ház… „Szent a küszöb, melyen beléptem én, Oh szent a szalmakunyhók küszöbe Mert itt születnek a nagyok, az ég A megváltókat ide küldi be.” Petõfi Sándor

67741 . látogató | Főoldal | Bemutatkozás | Képgaléria | Kapcsolat | Vendegkönyv | Linkek | ©njozsi 2011